Festivali

  • internacionalni Bursa festival za djecu i mlade

    internacionalni Bursa festival za djecu i mladeBursa, kulturno-umjetnička i turistička fundacija, promotor je internacionalnog festivala za djecu i mlade i organizator od 1962.
    Prvi kazališni festival organiziran je 1966. uz umjetničku podršku Assitej Turske i grada Burse. Od tada raste iz godine u godinu.