Theatre EpicentreTheatre EpicentreTheatre Epicentre

Tina Ellen Lee

 

Tina je osnovala Operu Cirsus s glumcima Davidom Pearlom i Janer Mooney 1991. godine. Ona je umjetnički direktor. Tina je nastupala na raznim koncertima, festivalskim operama, televizijskim reklamama, kazališnim predstavama i igranim filmovima.

Kao izvođač i producent Tina je s Operom Circus odradila turneje po cijelom svijetu, a mnoge su kompanije producirale njihov rad. Nastupali su u najmanjim prostorima i dvoranama, pa do velikih i glavnih kazališta, u centrima za umjetnosti i opernim kućama.

Od 1986. godine pa do danas, Tina je podržala rad Helene Bamber, OBE, kroz medicinsku zakladu za žrtve torture, a kasnije kroz njezinu fondaciju kao individualni umjetnik i kroz produkciju Opere Circus. Kompanija je u povijesti radila i s Davidom Glassom, Monikom Pagneux i Federicom Daviaom, dok je sastanak s Peterom Brookom utjecao na smjer Opere Circus i na umjetnički pravac Tine Ellen. Doprinosi Frankie Armstrong, Annabel Arden, Marcelloa Magnia, Kathryn Hunter, Johna Wrighta i drugih, pomogli su da se proces razvije i dalje. Opera Circus odradila je velike turneje u suradnji s britanskim councilom i nezavisnim produkcijskim kućama. Bila je jedan od realizatora Impropere, uspješne improvizirane operske kompanije.

S produkcijama Shameless, Kill Me I love i King Stag, Tina je nastupala u Peruu, Georgiji, Tajlandu, Kanadi i diljem Europe, uključujući Irsku, Škotsku, Litvu, Češku, Slovačku, Rumunjsku, Bosnu i Hercegovinu, kao i Englesku.

U njezinoj produkciji nastale su predstave: Cat Man's Tale s glazbom Alasdaira Nicolsona i tekstom Davida Harrowera, Arcane s glazbom Paula Clarka (Clod Ensemble) i tekstom Davida Spencera i Differences in Demolition s glazbom Nigela Osbornea i s tekstom Gorana Šimića.

Tina blisko surađuje sa skladateljem Nigelom Osborneom, a trenutačno radi na razvoju Naciketa s Nigelom i s pjesnikom i piscem Arielom Dorfmanom. Rad s Nigelom, Tini je očvrstio partnerstva i s drugim umjetničkim organizacijama i s NGO-om u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Austriji, Nizozemskoj i Škotskoj - za stvarnje novih radova i da dalje nastavi istraživati umjetnost.

Opera Circus bazirana je u Londonu petnaest godina. Tina je član londonskog foruma i međunarodnog foruma žena u Americi, začetnica je The Incomer and the Land, Screen Bites Dorset's Food filmskog festivala.

 

Kontakt: