internacionalni Bursa festival za djecu i mladeCiljevi festivala su:

- Omogućiti djeci komunikaciju posredstvom teatra
- Prenijeti im ciljeve teatra,
- Pokazati ima poveznice između teatra i života,
- Ukazati im na njihovo vlastito postojanje; pomoći im da dođu u kontakt sa svojim    osjećajima i ostvare empatiju
- Pridonijeti razvoju djece i teatra za djecu i mlade
- Razviti teatar na više umjetničke nivoe

Festival ugošćuje 12 kazališnih kompanija i 120 teatara sa svih strana svijeta svake godine. Tijekom listopada 2010. festival će se održati po petnaesti put.

2007. tijekom festivala, održana godišnja skupština ASSITEJ-a, po prvi put u Turskoj.

Osim kazališnih predstava, festival u Bursi također nudi i popatne programe kao što su radionice, forumi, panel rasprave i diskusije o programima na kraju svakog dana. Kulturni centri uokolo cijele Burse su u službi fesitvala tako da svako dijete u svakom trenutku iz bilo kojeg dijela grada ima pristup informacijama o festivalu.

 

Kontakt:

Tel: (0224) 234 49 12
Fax: (0224) 234 49 11
www.bkstv.org.tr

e-mail: www.tiyatrofestivali.org