Andrea Štalcar Furač

 

Preko Radija 101, Vjesnikovih revija, Vjesnika, Večernjaka, Novog lista i drugih redakcija kreirala sam svoj put priče i istine na način na koji sam to najbolje znala.

Tijekom Domovinskog rata izvještavajući s bojišnica diljem Hrvatske, kada su pisana riječ i borba za istinu imali posebnu težinu, svojim sam sudjelovanjem tu riječ pokušala pretvoriti u priču o ljudima, životu i borbi za slobodu. Nikada kasnije riječ nije imala toliku vrijednost.


Jezičar po obrazovanju ( anglist i germanist) bavila sam se jezikom, kulturom izražavanja, pisanja i razumijevanja kroz radionice i seminare naglašavajući da je razumijevanje jezika važno koliko i razumijevanje kulture naroda kojem jezik pripada.

Tijekom profesionalnoga rada aktivno sam sudjelovala na internacionalnim kongresima, edukacijama, EU Parlamentu. Posljednjih godina aktivno radim na korištenju novih medija uređujući kulturno- informativni portal KA Urbani, predsjednica sam Centra za kulturu, komunikaciju, internacionalnu suradnju i edukaciju Novi Svijet te se aktivno zalažem za promociju kulture, urbanosti, razumijevanja različitosti i standarda komunikacije na internacionalnoj razini.


Uvijek sam se usudila progovoriti o nepravdi, neistini, i problemima malog čovjeka u velikom svijetu, uvijek se zalažem za široki obzor u svim aspektima društva… jer život nije negdje drugdje. Život je onakav kakvim ga sami kreiramo.

 

Kontakt: