"Small size" radionice za mlade umjetnike

"Small size" radionice za mlade umjetnike održat će se u sklopu kazališnog festivala "Visioni di futuro, visioni di Teatro 2011" u Bologni.

Više informacija