Theatre EpicentreTheatre EpicentreTheatre Epicentre

Točka na i

logo tocka na i

"Točka na i" je umjetnička organizacija osnovana u lipnju 2010. Godine.
Osnivačice su Iva Srnec ( ba. Kazališne režije i radiofonije i studentica MA studija kazališne režije i radiofonije na Akademiji  dramske umjetnosti u Zagrebu) ) i Ivana Zanjko (  Stella Adler , NY, studentica na MA studiju glume na Akademiji  dramske umjetnosti u Zagrebu)
Djelatnost je kazališno umjetničko stvaralaštvo.
Način obavljanja djelatnosti jest:
•    Pripremanje i izvođenje kazališnih predstava
•    Održavanje radionica i seminara, istraživanje novih pristupa u umjetnosti
•    Izdavanje publikacija vezanih za djelatnost umjetničke organizacije
•    Održavanje radionica edukacijsko rehabilitacijskog tipa pri čemu koristimo kazališne metode ( socijalno ugrožene skupine)
•    suradnja s organizacijama za socijalni rad ili sličnim društvima, udruženjima, zajednicama, kulturno-prosvjetnim i odgojnim institucijama i gospodarskim subjektima
•    Održavanje dramskog studija - dramska pedagogija
•    međunarodna suradnju na području dramske umjetnosti, odnosno koprodukcije s udrugama u inozemstvu
Važan dio naše djelatnosti je upravo edukacija i održavanje radionica i seminara, koji za cilj imaju educiranje i stvaranje nove kazališne publike, te približavanje publike kazališnoj umjetnosti i temama koje obrađujemo u svojim predstavama.
Naše predstave :
Na tavanu tete Agate, prema tekstu Damjana Simića i  Matee Elezović u režiji Ive Srnec je dječja predstava u koprodukcija Teatra na Trešnjevci ( TNT-a) i Točke na i.
Hocus pocus-priča iz Freakwoodske šume, rocka opera s elementima bajke prema librettu Ivice Krajača, skladatelja Igora Tatarevića, nastala u koprodukciji Točke na i i HNK Varaždin.
Dramski studio:
Dramski studio Točke na i se sastoji od tri grupe po desetak članova. Radimo u malim grupama zbog bolje kvalitete rada, te  pružamo svojim polaznicima radionice , čitanja poezije, te individualni rad tokom godine sa kvalitetnim i stručnim osobljem.