Theatre EpicentreTheatre EpicentreTheatre Epicentre

20. Međunarodni festival pozorišta za decu

 

 

Poštovane kolege i koleginice, poštovani prijatelji,

U prilogu vam dostavljamo tekst konkursa i prijavni list za učešće na 20. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu koji će se održati u Subotici 19-25. maja 2013. godine.

word Konkurs word Prijavni list

Takođe, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Međunarodni festival pozorišta za decu priprema peto zasedanje Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade. Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti je višegodišnji projekat koji je osmislio profesor Henrik Jurkovski (Poljska). Peto zasedanje održaće se u okviru 20. Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici između 19. i 25. maja 2013.

U prilogu Vam dostavljamo Poziv za radove uz molbu da obaveštenje o Festivalu i Forumu prosledite svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresovani za učešće.

word Poziv za radove

Rok za prijavljivanje, kako za učešće u takmičarskom programu Festivala, tako i za konferenciju, je 31. januar 2013.

U očekivanju vaše prijave i u nadi da ćemo se sresti u Subotici maja sledeće godine, srdačno i prijateljski vas pozdravljamo.

S iskrenim uvažavanjem,

Slobodan Marković,
Direktor Festivala

Olivera Mudrinić,
organizacioni sekretar Festivala

--
D i r e k c i j a   F e s t i v a l a  /  F e s t i v a l   H e a d   O f f i c e:

Otvoreni univerzitet Subotica / Open University Subotica
International Festival of Children's Theatres
Trg cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
Srbija / Serbia

Tel: +. Fax: +. Tel/Fax: +.
Skype: lutfestsubotica

Official Site: www.lutfestsubotica.net
Executive Producer: www.openunsubotica.rs