Aparat teatar

Radićeva 2
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: 

Tel/Mob:
+
+
+

 

Aparat teatar je udruženje građana, koje se bavi svim aspektima teatarske umjetnosti, u svrhu unaprijeđenja socijalne svijesti ranjivih ciljnih grupa, te kreiranja punijeg života.

Aparat teatar je nastao prije par godina, na incijativu grupe umjetnika.

"Aparat teatar je nastao prije par godina, na incijativu grupe umjetnika. Imali smo jaku želju da nešto nabolje promijenimo u teatru, barem u onom segmentu koji mi radimo, ali razne okolnosti nisu dale da taj projekat stvarno krene. Evo danas, možemo reći da je i ova avantura stvarno počela da se kotrlja", kažu iz Aparat teatra.

Aparat teatar ima dvije osnovne scene. Scena infant je okrenuta djeci, omladincima, roditeljima i odgajateljima. Scena mašina se bavi "odraslom publikom", spremnom na opasne izazove. 

Aparat teatar čine Aleš Kurt, Belma Lizde Kurt, te partneri u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji: Vili Matula, Branko Potočan, Boban Skerlić, kao i svi ljudi koji su angažirani na predstavama.

"U okviru svog rada, kreiramo predstave, planiramo profesionalne teatarske radionice, te radimo workshopove sa ranjivim socijalnim grupama", sopštavaju iz Aparat teatra.

Prva produkcija Aparat teatra jeste predstava "Pinokio u nevolji". Riječ je o modernoj adaptaciji one prastare priča o laganju. Premijera je odigrana 09.12.2010. godine.